Tréneri

                                    

Ing. Miroslav Michalina - hlavný tréner

    Florbalu sa venuje od svojích štrnástich rokov. Hral za tím JSC HTM Devils Čadca, s ktorým hrával 3. a 2. slovenskú floorballovú ligu, ďalej pôsobil v žilinskom univerzitnom tíme FBC Grasshoppers Žilina v 1. slovenskej floorballovej lige. V súčasnosti hrá za tím Potheads, s ktorými oslávil už tretí majstrovský titul v mestskej florbalovej lige v Čadci. Aktívne sa venuje aj rozhodcovskej činnosti. V súčasnosti je hlavou Mestskej florbalovej ligy v Čadci, a taktiež je hlavným organizátorom (spolu s Petrom Jurgom) medzinárodného florbalového turnaja Devils cup v Čadci. V našej škole sa venuje mladým hráčskym talentom, organizácii sústredení, riadeniu florbalovej školy.

                                         

PhDr. Peter Jurga - hlavný tréner

    Dlhoročný florbalový hráč a tréner tímu JSC HTM Devils Čadca. V súčasnosti vedie CVČ v Čadci. Od roku 2001 pracoval v CVC Žilina, v CVČ Čadca pracuje od roku 2002. Dlhé roky sa venuje práci s deťmi a mládežou vo florbale, hokejbale, plávaní, stolnom tenise, strelbe. Aktívne pôsobí aj ako rozhodca vo florbale, futbale, strelbe, hokejbale. Hlavný organizátor (spolu s Miroslavom Michalinom) medzinárodného florbalového turnaja Devils cup v Čadci. Organizuje aj športové okresné, krajské kolá vo florbale,futbale, atď.. V našej škole sa venuje mladým hráčskym talentom.